Ak dieťaťu večer prečítate príbeh, ktorý dobre pozná, že má šťastný koniec a spája sa mu s časťou dňa kedy relaxuje, je pre neho tento príbeh synonymom pokoja.

Tak prečo ešte čítať deťom opakovane ten istý príbeh?

1.) Keď už ho vie naspamäť, môžete ho vyzvať, aby do neho dieťa niečo samé pridalo. Nápad ako príbeh skončí, ako sa bude ďalej vyvíjať, či do neho pribudnú nové postavy.

2.) Obrázok vs. príbeh: nechajte dieťa porovnať to ako si príbeh predstavuje v hlave a ako je kniha ilustrovaná. Môže ju ilustrovať osve na obrázok a vytvoriť príbeh s iným vizuálom.

3.) Vyskúšajte dieťa či vie príbeh naozaj naspamäť. Zastavte sa v strede vety a nechajte ho dokončiť buď vetu alebo odsek.

4.) Rozšírite mu slovnú zásobu. Keď po druhý či tretíkrát čítate ten istý príbeh je pravdepodobné, že dieťa chytí slovíčka a výrazivo daného príbehu. Opakovanie matka múdrosti alebo skôr dobrej pamäte. Dieťa zečne tieto slovíčka aktívne používať a presunú sa z pasívnej slovnej zásoby do aktívnej.

5.) Dieťa sa vie lepšie vcítiť do iného človeka. Znovuprežíva príbeh, ktorý už pozná. Vie čo bude nasledovať, má svojho favorita, na ktorého strane je, cíti s ním a vníma aj svoje vlastné emócie.