V súčasnosti je očkovanie veľkou témou. Či očkovať alebo nie, ostáva nakoniec vždy na rodičoch. O povinných vakcínach a termínoch vakcinácie by vás mal informovať váš lekár.

Povinné očkovania na Slovensku:

  • záškrt
  • tetanus
  • obrna

Odporúčané očkovania:

  • MMR (osýpky, mumps, rubeola)
  • čierny kašeľ
  • hemofilus chrípka
  • meningokok

Očkovací kalendár na rok 2017 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1. 1. 2017)

Ročník narodenia Vek Druh očkovania Typ očkovania
2017 v 3. mesiaci života
Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulárna)
Vírusová hepatitída B
Invazívne hemofilové infekcie
Detská obrna
(DTaP-VHB-HIB-IPV)
Pneumokokové invazívne ochorenia
(konjugovaná vakcína (PCV*),
simultánna aplikácia s hexavakcínou)
1. dávka
(základné očkovanie)
v 5. mesiaci života
2. dávka
(základné očkovanie)
v 11. mesiaci života
3. dávka
(základné očkovanie)
2016 od 15. mesiaca,
najneskôr do 18. mesiaca života
Osýpky, mumps, ružienka
(MMR)
základné očkovanie
2012 v 6. roku života Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulárna), detská obrna
(DTaP-IPV)
preočkovanie
2007 v 11. roku života Osýpky, mumps, ružienka
(MMR)
preočkovanie
2005 v 13. roku života Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulárna), detská obrna
(dTaP-IPV)
preočkovanie
X Dospelí
Záškrt, tetanus
(dT**)
preočkovanie
každých 15 rokov

Vďaka plošnému a systematickému očkovaniu boli niektoré vážne a smrtiace ochorenia úplne vyhubené.  Aby sa tieto ochorenia nevrátili je potrebné očkovať každú novú generáciu.

Ako upokojiť bábätko pri očkovaní

Očkovanie môže byť pre dieťa dosť stresujúce. Vysvetlite mu, čo sa bude diať a prečo, uistite ho, že budete celý čas pri ňom. Nezabudnite vziať k lekárovi obľúbeného plyšáka. V lekárni sa dajú kúpiť rôzne krémy a náplasti, ktoré zmiernia bolesť po injekcii. Zdravotné sestry a pracovníci v lekárni vám budú vedieť poradiť.