Cieľom projektu ÚVZ je sledovanie nutričnej kvality materského mlieka ( u matiek, ktoré odovzdávajú mlieko do láktária), ktorú predstavuje suma bielkovín, tukov a sacharidov, monitorovať obsah minerálnych látok (vápnika, železa a medi) a zisťovať obsah chemických kontaminantov v mlieku.

Tieto ukazovatele sú odozvou na životné prostredie matiek a ich výživu.

Posledný záznam je z r. 2010, tento rok bude nová štúdia. V roku 2010 v špecializovanom laboratóriu chémie potravín a PBP bolo vyšetrených 76 vzoriek materského mlieka, čo predstavovalo 446 ukazovateľov a 816 analýz. V špecializovanom laboratóriu atómovej absorpčnej spektrometrie bolo vyšetrených 76 vzoriek materského mlieka, čo predstavuje 274 ukazovateľov a 671 analýz.

Stanovené hodnoty jednotlivých parametrov boli porovnávané s hodnotami uvádzanými v Potravinových tabuľkách.

Výsledky analýz

• obsah sacharidov – vyšší v 25 % vyšetrovaných vzoriek – nižší v 2 vzorkách,

• obsah tukov – vyšší v 13 % vyšetrovaných vzoriek – nižší v 37 % vzoriek

obsah vápnika – nižší ako minimálna tabuľková hodnota v 26 % vzoriek

• obsah medi – vo všetkých vzorkách v uvedenom rozsahu podľa potravinových tabuliek

obsah železa – nižší ako minimálna tabuľková hodnota v 76 % vzoriek

Vysvetlenie

Strava kojacej matky vo všeobecnosti obsahuje vyšší obsahom cukrov.

Obsah Vápnika je nižší, čo môže byť spôsobené nízkym prísunom v strave.

Obrovský nedostatok Fe je spôsobený, moderným štýlom niektorých matiek, žiť zdravie s vylúčením červeného masa s vyšším obsahom železa, taktiež nižší podiel strukovín, z dôvodu možnej plynatosti u detí. Tento trend – nízky obsah Fe je zaznamenaný od r. 1994.

Je dôležité upozorniť kojace matky, aby sa v rámci preventívnych prehliadok zamerali na vlastný monitoring obsahu železa a vápnika v krvi. Ich prípadný nedostatok dopĺňali v strave alebo vitamínovými prípravkami.